Vă rugăm să acceptați "cookie-urile" în browser. Acestea ne ajută să facem acest site mai bun și să vă aigurăm funcționalități suplimentare.

Politica de Utilizare Cookie-Uri
Politica de Confidențialitate
Condiții Generale

Anexa de Comert

 

 

ANEXĂ DE COMERȚ

PARTE INTEGRANTA DIN TERMENII SI CONDITIILE GENERALE, NORMELE SI ACORDUL DE UTILIZARE

 

Ultuma actualizare: 6 Decembrie 2019

 

Prezentele Conditii comerciale reglementeaza relatiile juridice dintre “CHOPNI” OOD si Vanzator privind prezentarea si vanzarea produselor de catre Vanzator pe Platforma “CHOPNI” OOD - https://www.Chopni.com

 

1. CHOPNI ofera Vanzatorului acces la paginile, informatiile si platforma online, continute pe pagina web CHOPNI, situata la adresa https://www.Chopni.com, in conditiile prezentului acord. Prin accesul pe platforma on-line, Vanzatorul primeste dreptul de a crea un cont de comerciant, de a oferi un numar nelimitat de produse pentru vanzare, precum si serviciul de colectare si procesare a platilor.


2. Impotriva prestarii serviciilor mentionate la pct.1, Vanzatorul este obligat sa plateasca companiei CHOPNI o remuneratie in cuantum de 15% din valoarea produselor vandute prin intermediul platformei, cu TVA inclus.


3. Plata remuneratiei se efectueaza prin retinerea sumei datorate din sumele incasate de CHOPNI de la clienti, in conformitate cu procedura de plata.In cazul platii de catre client cu Plata Ramburs direct catre Vanzatorul, Vanzatorul este obligat sa plateasca renumeratia datorata catre CHOPNI.


4. 
Perioada de raportare pentru determinarea sumelor datorate Vanzatorului cu privire la comenzile finalizate si remuneratia datorata catre CHOPNI pentru comenzile finalizate este jumatate de luna. Aceasta perioada de raportare mentionata include:

 

a) pentru comenzile finalizate intre data de 1 si 15 a lunii calendaristice: scadenta la data de 30 a aceleiasi luni calendaristice sau in urmatoarea zi lucratoare dupa data de 30 daca aceasta data este o zi nelucratoare.

 

b) pentru comenzile finalizate intre data de 16 pana la sfarsitul lunii calendaristice (in functie de caz, 28, 29, 30 sau 31): scadenta la data de 15 a lunii calendaristice urmatoare sau in urmatoarea zi lucratoare dupa data de 15 daca aceasta data este o zi nelucratoare.

 

5. Cu o zi inainte de data scadentei, CHOPNI va emite factura catre Vanzator pentru suma datorata pentru serviciile prestate in Perioada de raportare, care va fi disponibila in contul Vanzatorului. Procedura de plata este disponibila la adresa ​​​​​​ https://www.chopni.com/ro/platii-catre-comercianti.

 

6. La data scadentei, CHOPNI va transfera in contul bancar al Vanzatorului toate sumele, primite de la clienti, pentru comenzile finalizate pe parcursul Perioadei de raportare, deduse cu remuneratia datorata de Vanzator catre CHOPNI pentru serviciile furnizate.

 

7. Platile pentru produsele achizitionate prin intermediul platformei online se efectueaza in contul CHOPNI, timp in care CHOPNI le colecteaza in numele Vanzatorului. Vanzatorul imputerniceste CHOPNI sa colecteze pretul pentru bunurile Vanzatorului, achizitionate de clienti prin website-ul, serviciile si platforma CHOPNI. In cazul platii de catre client cu plata Ramburs direct catre  
Vanzatorul si cu conditia, ca suma datorata de catre Vanzatorul lui CHOPNI
este mai mare decat suma, pe care CHOPNI trebuie sa transfere Vanzatorului, Vanzatotul este obligat sa transfere catre CHOPNI diferenta in termen de 3 zile de la data emiterii facturii.

 

8. Vanzatorul nu datoreaza remuneratie pentru bunurile care fac obiectul unei comenzi finalizate si care ulterior au fost returnate de catre client, conform prevederilor legale, aplicabile la incheierea contractelor de la distanta si/sau au fost refuzate de catre client din motive care nu depind de Vanzator si care au drept rezultat rambursarea valorii bunurilor clientului.

 

9. Vanzatorul este obligat sa utilizeze website-ul, serviciile si platforma CHOPNI ca metoda de comunicare cu clientii, precum si sa faca schimb de informatii cu privire la Comenzile si bunurile numai si doar prin website, serviciile si platforma CHOPNI.

 

10. Livrarea produselor este in responsabilitatea exclusiva a Vanzatorului. Vanzatorul este obligat sa efectueze livrarea produselor comandate de catre Clienti in conformitate cu termenii si conditiile de livrare stabilite de catre acesta si modalitatea si adresa specificata de catre Clienti. Livrarea produselor trebuie sa cuprinda documentele fiscale necesare in conformitate cu legislatia aplicabila, formularul de returnare a bunurilor si certificatul de garantie (daca este aplicabil).

 

11. In cazul neindeplinirii livrarii din vina Vanzatorului, CHOPNI poate solicita rambursarea costurilor efectuate cu privire la procesarea comenzii in cuantum de 4% din valoarea acesteia.

 

12. Vanzatorul are dreptul sa utilizeze datele personale ale Clientilor in mod exclusiv si numai in scopul indeplinirii obligatiilor cu privire la livrarea produselor. Vanzatorul este obligat sa respecte si sa protejeze prin cadrul masurilor tehnice si organizatorice toate drepturile Clientilor, legate de protectia si securitatea datelor lor personale primite de la CHOPNI. Vanzatorul este obligat sa puna in aplicare masurile de protectie a datelor cu caracter personal, precum si impotriva prelucrarii ilegale a acestor date, in conformitate cu cerintele legale aplicabile.

 

13. Vanzatorul confirma si garanteaza ca detine, in mod direct sau indirect, toate drepturile de proprietate intelectuala, legate de bunurile care comercializeaza, inclusiv asupra documentelor si/sau informatiilor si/sau fotografiilor/imaginilor publicate pe website-ul si pe platforma CHOPNI.

 

14. Vanzatorul este obligat sa informeze CHOPNI in termen de trei zile pentru orice modificare adusa datelor de identificare, inregistrarea si anularea inregistrarii in scopuri de TVA, adresa si numarul de telefon si/sau adresa postei electronice, prevazute pentru mesaje, notificari sau confirmari, precum si la schimbarea persoanelor de contact/reprezentantilor desemnati, precum si sa reflecte aceste modificari in contul Vanzatorului pe website si platforma CHOPNI.

 

15. Vanzatorul este obligat sa notifice imediat CHOPNI cu privire la primirea de la Client a Produselor, returnate in baza art.55, alin.1 din Legea privind protectia consumatorului sau datorita altor motive, reflectand acest lucru pe platforma CHOPNI.

 

16. Vanzatorul este persoana care poarta raspunderea cu privire la declararea si plata impozitelor si taxelor aferente activitatilor care efectueaza prin platforma CHOPNI.

 

17. Aceaste conditii comerciale intra in vigoare pentru o perioada nelimitata de la data la care au fost acceptate de catre Vanzator.

 

18. Fiecare dintre parti poate rezilia relatiile contractuale prin notificare in prealabil de o luna, trimisa in forma scrisa celeilaltei parti. Fiecare dintre parti este obligata sa plateasca celeilaltei parti toate sumele datorate pana la expirarea perioadei de notificare.

 

19. Pentru toate probleme nesolutionate se aplica clauzele din Termenii si conditiile generale, regulile si acordul de utilizare, furnizate de “CHOPNI” OOD si legislatia din Republica Bulgaria.

 

20. CHOPNI isi rezerva dreptul de a modifica prezentele Conditii comerciale, Termenii si conditiile generale, regulile si acordul de utilizare, precum si oricare alta aplicatie, care este inclusa prin referire la Termenii si conditiile generale. CHOPNI va informa Utilizatorul cu privire la orice modificare semnificativa, prin publicarea unui mesaj/anunt pe pagina web CHOPNI sau la adresa de email care este inregistrata de catre Utilizator pe pagina web CHOPNI.