Ние използваме “бисквитки” (cookies) Моля, осведомете се за промените в нaшата Политика за поверителност

Разплащания

 

Детайлна информация за вашите приходи и текущият ви баланс може да намерите в Контролния панел на Вашия търговски профил. Получените суми по приключени поръчки през календарен месец се отчитат и превеждат към вас на половин месечен отчетен период.

  • за приключени поръчки през периода от 1во до 15то число на месеца Сумите се превеждат на 30то число от същия месец или на следващия работен ден, след 30ти, ако тази дата е неработен ден.

  • за приключени поръчки от 16то число до края на календарния месец (в зависимост от случая 28ми, 29ти, 30ти или 31ви): Сумите  се превеждат на 15то число от следващия календарен месец или на следващия работен ден, след 15ти, ако тази дата е неработен ден.

Chopni превежда по вашата банкова сметка всички суми, получени от клиенти, за приключени поръчки по време на Отчетния период, намалени с дължимото възнаграждение към Chopni и с включена стойност на доставката, когато тя се заплаща от клиента.

Когато отчетния период е приключил и сумите са придвижени за плащане вие трябва да следите вашия Контролен панел, където в деня преди падежа в дясно от Текущия ви баланс ще се появи Сумата за получаване по приключени поръчки. Тази сума ще бъде преведена по вашата банкова сметка в деня на падежа.

В деня преди падежа в профила ви ще бъде качена Фактурата за дължимата от вас комисионна за отчетния период и можете да я изтеглите от там. Дължимата комисионна e приспадната от сумата ви за получаване.

Съответно на 15то или 30то число, ако е работен ден или на следващия работен ден Сумата за получаване за отчетния период ще бъде преведена на посочената от вас банкова сметка.

След изплащане на дължимата към вас сума за отчетния период Сумата за получаване в дясно от Текущия ви баланс в Контролния панел се нулира и започва следващия отчетен период.

 

Пълна информация за настоящи и минали периоди относно направените продажби, транзакции и плащания може да намерите в раздел Доклади във Вашия търговски профил.

 

Защо Chopni задържа получените суми за определен период от време?

 

На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за Защита на Потребителите, Потребителят има право в срок от 14 (четиринадесет) дни от доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока в случай, че тя НЕ Е ИЗПОЛЗВАНА, не е нарушавана целостта на опаковката (куриерската опаковка на пратката може да бъде отваряна) и стоката е във вида, в който е получена, с придружаващата я документация и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

Възстановяването на заплатената сума се извършва по реда на нейното постъпване, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя, да се откаже от договора съгласно чл. 52, ал. 1 и след получаване на върнатата стока.

 

Chopni задържа получената през отчетния период сума от Клиенти за посочения период от време, за да може тя да бъде възстановена по сметките на Клиентите при положение, че те се възползват от правото си на връщане на стоката.