Молим за Вашето съгласие да приемете "бисквитки" в браузъра си. Те ни помагат да направим този сайт по-добър и да Ви предоставим допълнителни функционалности.

Политика за Бисквитки
Политика за Поверителност
Общи Условия

Общи Условия

terms and conditions

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1 Февруари 2019 г.

ИЗЛОЖЕНОТО ПО-ДОЛУ ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПО КОЕТО ЧОПНИ ООД ВИ ПРЕДЛАГА ДОСТЪП ДО СВОИТЕ УСЛУГИ. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ДОГОВОР.

Добре дошли в Чопни. Чопни е един вълнуващ нов и лесен за използване пазар за купуване и продаване на стоки във формат на договаряне - "Място за купуване, продаване и търговия". Нашата услуга се основава на доверие и тези Условия помагат за изграждането на доверие между Вас и останалите ползватели на Чопни.Като условие за ползване на услугите на Чопни ("Услугите"), вие (по-нататък "Вие" или "Ползвателя") се съгласявате да спазвате тези Общи Условия, Правила и Споразумение за ползване. ("Споразумение" или "Условия").

Като използвате достъпа до страниците или информацията, съдържаща се в уеб-сайта на Чопни, намиращ се на www.chopni.com ("Сайтът"), чрез някакво устройство или услуга, или като използвате по някакъв начин Услугата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с Условията, изложени по-долу. Можете да прегледате това Споразумение по всяко време като кликнете върху връзката с Правила и Условия на края на всяка страница.

1. Изменение на Правилата: Чопни си запазва правото да изменя това Споразумение. Чопни ще ви предупреди за всяка съществена промяна на Споразумението чрез поставяне на съобщение на сайта за извършена промяна, както и чрез изпращане на известие на Вашия профил в Чопни или на адреса на вашата електронна поща, регистриран при нас. Всяка и всички промени на това Споразумение ще бъдат отразени и на уеб-сайта. Вие приемате да бъдете обвързани от всички изменения на това Споразумение, когато използвате Сайта, след обявяването на всяко едно такова изменение. Ето защо е важно да преглеждате редовно тези Условия и да поддържате актуална своята информация за контакти, за да сте сигурни, че ще бъдете информирани за всички изменения.

2. Членство / Право на достъп: Нашата Услуга е достъпна само за лица, които могат да влизат в законно обвързващи договори според приложимия закон. Без ограничение на това, нашата Услуга не е достъпна за непълнолетни (лица под възрастта на пълнолетие в тяхната държава или провинция на местожителство) или временно или постоянно отстранени членове на Чопни. Ако не отговаряте на условията, моля не използвайте нашите Услуги. Освен това, Чопни си запазва правото да отказва по свое собствено усмотрение достъп до или използването на нашия Сайт на всеки, по всяко време.

3. Регистрация / Вашият профил: Вие можете да разглеждате Сайта безплатно и без регистрация, но за да използвате нашите Услуги трябва да се регистрирате на Сайта ("Регистрация"). При Регистрацията от Вас ще бъде поискано да предоставите информация като Вашето име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща. Ще бъде поискано също да създадете профил, състоящ се от идентификация на ползвателя и парола ("Вашият Профил"), за да се идентифицирате при бъдещи посещения на Сайта. Опазването на поверителността на Вашата Идентификация и парола е ВАША отговорност и Вие се съгласявате да носите отговорност за цялата дейност, която се извършва през Вашия Профил. Вие не можете да прехвърляте, предоставяте или продавате Вашия Профил (включително оценяване и обратна информация) на никоя трета страна.

Цялата информация, предоставена от Вас при регистрацията се събира в съответствие с правилата на нашата Политика на поверителност, намираща се на https://www.chopni.com/bg/politika-za-poveritelnoct. ЗАБЕЛЕЖКА: ВИЕ ТРЯБВА ДА НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ВЯРНА И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ. АКО ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ПРЕДОСТАВИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е НЕВЯРНА, ПОДВЕЖДАЩА, НЕТОЧНА, НЕАКТУАЛНА ИЛИ НЕПЪЛНА, ЧОПНИ ИМА ПРАВО ДА ПРЕУСТАНОВИ ИЛИ ПРЕКРАТИ ВАШИЯ ПРОФИЛ И ДА ОТКАЖЕ ВСЯКАКВО ИЛИ ВСИЧКИ ТЕКУЩИ ИЛИ БЪДЕЩИ ПОЛЗВАНИЯ НА УСЛУГАТА (ИЛИ НА НЯКАКВА ЧАСТ ОТ НЕЯ).


4. Цени и такси: Присъединяването към Чопни и показването на артикули е безплатно, но Чопни може да таксува различните Услуги, предлагани през нашия Сайт. За да продавате в Чопни трябва да ползвате някой от действащите Търговски планове, които се намират на https://www.chopni.com/bg/ceni. Всички цени на артикули са крайни цени  с включен ДДС.

  • Ценова политика: Вие се съгласявате и се задължавате да заплащате всички такси, включително всички приложими данъци и такси, свързани с вашите продажби, доход, акциз, внос, износ, ДДС и др., свързани с използването на нашите Услуги и Сайта.
  • Такси за обработване: Някои покупки, извършвани чрез Чопни, могат да подлежат на невъзстановима такса за обработване на отделен артикул. Някои банки и кредитни карти също налагат такси за международни сделки. Ако правите международна покупка, вашата банка може да конвертира платежната сума във вашата местна валута и да наложи такса за това. В допълнение, чуждестранна такса за обработка може да бъде наложена от банки извън вашата територия. Ако имате въпроси за тези такси за международни сделки или за прилагания валутен обменен курс, моля свържете се с компанията, издала вашата кредитна карта.

Ние си запазваме правото да изменим или прекратим, временно или постоянно, някои или всички наши Услуги по всяко време с или без известие. В случай, че въведем нова услуга, таксите за тази услуга са в сила от момента на нейното въвеждане. Ние можем също да решим да намалим временно цените за наши Услуги за промоционални събития (например, безплатни дни на показване) и такива промени са в сила, когато поставим обява за промоционалното събитие на Сайта. Освен това, ние може да изменим цените на нашите услуги по всяко време и по наше усмотрение. Освен споменатите по-горе ценови изменения, измененията влизат в сила след като бъдат публикувани на Сайта.

5. Чопни е пазар: Нашият Сайт действа като свободен пазар, на който ползватели могат да купуват стоки от други ползватели и да продават стоки на други ползватели. Чопни проверява идентичността и правния статут на продавача, като подписва споразумение с него. По този начин ние гарантираме на клиентите, че имат работа с истински производители с репутация. Ние подпомагаме сделките между купувачи и продавачи, които използват нашия Сайт и им помагаме от началото до завършването на покупката, включително и връщане на парите, ако се наложи.

Ние се отнасяме много сериозно към всички аспекти на нашата дейност и се грижим следното да Ви бъде предоставено:

  • Проверени доставчици – Преди да бъдат одобрени за участие на Chopni.com, всички доставчици преминават през процес на подробна регистрация и предоставят цялата необходима законова информация за своя бранд и търговско дружество. Тази информация се анализира и проверява от нашия юридически екип. Когато бъде потвърдена положителната репутация на търговеца, той се ангажира с конкретни задължения и правила, които защитават крайния клиент. Само тогава производителят получава право да започне търговия на платформата.
  • Парична гаранция – За да гарантираме, че няма да се сблъскате с нежелани практики, Chopni.com ще пази Вашите пари, докато получите Вашата поръчка и само тогава ще ги предаде на производителя. Ако по някаква причина Вашата поръчка не е при Вас до 14 дни, Chopni.com ще Ви върне парите на следващия работен ден.
  • Връщане – Вие можете да върнете всеки артикул до 14 дни от получаването му, без да ви задаваме каквито и да е въпроси за това. Артикулът, обаче, трябва да бъде непокътнат, без повреди и дефекти и опаковката трябва да бъде цяла и да има добър търговски вид.
  • Сигурност – Ние вярваме, че сигурността и доверието са много важни аспекти на всяко начинание. Ето защо ние сме в крак с тенденциите и използваме най-добрите съществуващи средства за сигурност.

6. Ограничения на показването: Чопни забранява показването или продажбата на какъвто и да е артикул, забранен за продажба от някакъв приложим закон, наредба, правилник, заповед или разпоредба, включително, но не само артикули, посочени в раздел Забранени артикули, които се намират в Правила за ползване на сайта на адрес https://www.chopni.com/bg/pravila-za-polzvane и е приложима към настоящото Споразумение чрез препращане към нея. В допълнение, Чопни може да изисква членовете да бъдат регистрирани поне 48 часа преди показването на някои артикули на неговия сайт. Освен това, Вие не можете да показвате на нашия Сайт какъвто и да е артикул (или да извършите сделка, започната чрез използване на нашите Услуги), която, след като ни заплатите таксата за показване или крайната цена, би довела до нарушаване от наша страна на някой приложим закон, наредба, правилник, заповед или разпоредба, или която нарушава нашите текущи забрани за показване.

7. Продажби: Вие трябва да имате законното право да продавате стоките, които показвате за продан на нашия Сайт. В показаното Вие трябва да описвате Вашия артикул и всички условия за продажбата му. Ако покажете артикул, Вие сте задължени да завършите сделката с другата страна при условията, които сте посочили, освен ако сделката е забранена по закон или от това Споразумение. Вие сте задължени също и да заплатите цената за сделката, определена в Ценовата политика. Артикул, показан за продан, може да бъде оттеглен по всяко време преди поръчка от купувач. Чопни ще получи заплащането от купувача. След потвърждението на сделката, поръчката ще бъде изпратена на продавача за изпълнение, и статуса на поръчката ще бъде променен от Чопни на "обработена". Продавачът има задължението да приготви и изпрати стоките в съответствие с вариантите на доставка, посочени от него. Чопни ще задържи плащането за период от 15 до 30 дни от датата на доставката, преди да ги предаде на продавача, за да гарантира на продавача получаването на парите при завършване на сделката и на купувача, че ще може да си получи обратно парите в случай, че върне стоките. Продавачът е длъжен да приеме върнатите стоки, изпратени му обратно до 14 дни от датата на доставката. Доставката трябва да включва гаранция и формуляр за връщане на стоките. В случай на оспорване на плащане, направено с кредитна карта или в случай на неправомерна транзакция парите няма да бъдат превеждани на продавача до разрешаването на случая.

8. Покупки: Ако Вие направите поръчка за закупуване и поръчката бъде приета, Вие сте задължени да завършите сделката с другата страна и да бъдете обвързани с правилата и условията, определени от продавача, освен ако (I) сделката е забранена по закон или от това Споразумение, или (II) продавачът значително измени описанието на артикула или артикулът не отговаря на описанието на продавача, или (III) в показаната информация е допусната печатна грешка, която засяга съществено условията за продажба. Чопни издава фактура за всяко плащане по поръчка за закупуване. Вие се съгласявате да получавате такива фактури по електронен път чрез качването им във Вашия профил.

9. Информация за ползвателя: "Информация за ползвателя" се дефинира като всякаква или цялата информация или данни, които Вие предоставяте на Чопни или на други ползватели при Регистрацията, поръчката, продажбата или в процеса на оценка на ползвателите и чрез всякаква интерактивна възможност на системата, включително електронна поща. Вие предоставяте и гарантирате, че Вашата Информация за ползвателя (I) не е невярна, неточна, непълна или подвеждаща; (II) не е измамническа и не се отнася за продажба на фалшифицирани или откраднати артикули; (III) не нарушава авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна или други права на собственост, или права за огласяване или поверителност на трета страна; (IV) не нарушава никакъв закон, наредба, правилник, заповед или разпоредба (включително и без ограничения, онези, отнасящи се до контрола върху износа, защитата на потребителите, нелоялната конкуренция, против дискриминацията или фалшивото рекламиране); (V) не е клеветническа, или в нарушение на закона заплашваща или тормозеща; (VI) не е неприлична и не съдържа детска порнография; (VII) не съдържа каквито и да е вируси, Троянски коне, червеи, бомби със закъснител, закъснители или други компютърни програмни похвати, предназначени да повредят, да взаимодействат вредно, да прихванат тайно или да обсебят някоя система, данни или лична информация; (VIII) не създава задължения за Чопни, нито води до причина Чопни да се лиши (изцяло или отчасти) от услугите на нашия доставчик на Интернет услуги или други доставчици; (IX) не е свързана пряко или непряко с друг уеб-сайт. Вие се съгласявате да не използвате каквато и да е информация за други ползватели, освен на необходимата за завършването на сделка, в която участвате Вие и друг ползвател.

10. Ограничен лиценз: Вие се съгласявате да предоставите и с настоящето предоставяте на Чопни без авторски хонорар не-изключително, със световен обхват, постоянно, неотменимо право, което може да се преотдава (многократно), както и лиценз за използване на материалите, които изпращате на Чопни, както и за използване на всички свързани с тях авторски права, търговски марки и права за разгласяване и други права на собственост или права върху интелектуална собственост, притежавани от Вас, във всички съществуващи или бъдещи медии, известни или неизвестни, във (I) Вашата Информацията за ползвателя; (II) съдържанието, материала или ползвателските данни в показаното от Вас; (III) Вашата Идентификация на ползвателя и (IV) географското разположение и описание на всеки показан артикул, продаден или закупен от Вас на Сайта, доколкото възползването от тези права няма да наруши политиките, изложени в Политиката на неприкосновеност на личния живот на Сайта. Чрез изпращането по електронна поща, сваляне от сайт, показването, осъществяването, предаването или разпространяването по друг начин на информация или друго съдържание ("Ползвателско съдържание") на Сайта, Вие предоставяте на Чопни, неговите съдружници, чиновници, директори, служители, консултанти, агенти и представители, включително и без ограничения, неограниченото право да копира, разпространява, предава, показва и изпълнява публично, репродуцира, редактира, превежда и преформатира Ползвателското съдържание. Вие няма да получите възнаграждение за каквото и да е Ползвателско съдържание.

11. Ограничения на ползването: Нашите услуги могат да бъдат използвани само за законни цели. Предаването, изпращането по електронна поща, разпространението или запазването на материал, както и поведение, нарушаващо някой приложим местен или чуждестранен закон или разпоредба са строго забранени. Това включва, без ограничения, използването без разрешение на всякакъв материал, защитен с патент, авторско право, търговска марка или друго право на интелектуална собственост, материали, които са непристойни, опозоряващи или клеветнически, които представляват незаконна заплаха, нарушават правилата за неприкосновеност на личния живот или огласяване, или нарушават закони за контрол на износа. Вие се съгласявате да спазвате всеки приложим закон, наредба, правилник, заповед и разпоредба ("Закони"), по отношение на вашето използване на Сайта и нашите Услуги и да спазвате договорните си задължения, свързани с вашата дейност за купуване и продаване. Вие се съгласявате да не използвате Сайта по начин, който води до нарушение, или предлага сделка, която, ако бъде извършена, би нарушила някой закон, би изложила Чопни, неговите съдружници, чиновници, директори, служители, консултанти, агенти и представители, на гражданска или наказателна отговорност или би нарушил това Споразумение. Вие сте съгласен и приемате, че единствено Вие сте отговорен да получите всички необходими лицензи и разрешения за Вашите сделки и да проверите, че другите ползватели на Сайта, с които Вие извършвате сделки, са направили същото. Вие се съгласявате да не използвате никаква информация от нашия Сайт или информация за някой купувач, продавач или друг ползвател, която Вие научавате, за никакви други цели освен за нуждите на приключване на сделката на нашия Сайт. Всяко действие, целящо да манипулира системата и да измени Вашия ползвателски профил или профилите на други ползватели е строго забранено. Освен това Вие се задължавате да не използвате какъвто и да е робот, паяк или друго автоматизирано устройство, процес или средство за влизане в Сайта и да не копирате по какъвто и да е друг начин Сайта за каквито и да е търговски цели.

12. Политика относно съдържанието: Вие се съгласявате да не качвате, сваляте, показвате, изпълнявате, предавате или разпространявате по друг начин никакво Ползвателско съдържание, което (I) e опозоряващо, клеветническо, непристойно, порнографско, обидно или заплашващо; (II) проповядва или насърчава поведение, което може да представлява криминално престъпление, да поражда гражданска отговорност или да нарушава по друг начин някой приложим местен, щатски, национален или чуждестранен закон или разпоредба; (III) да рекламира или по друг начин да се опитва да набира средства, или стоки или услуги; (IV) да засяга категории от хора заради тяхната раса, религия, страна на произход, сексуална ориентация или пол; (V) да изобразяват актове на насилие или престъпление, извършители или жертви на насилие или престъпление, или целят подтикване към насилие или престъпление; (VI) да са свързани или да се отнасят до всякакви "групи на омраза", т.е. групи, организирани отчасти за поощряване на подтисничеството или налагането на превъзходство на каквито и да е категории хора; (VII) да съдържат обзори, състезания, пирамиди, вериги от писма, безполезна поща, спам или нежелани съобщения; (VIII) да създава фалшива самоличност за заблуда на останалите. Чопни си запазва правото да прекрати Вашето получаване, предаване или друго разпространяване на всякакви такива материали с използването на Сайта или Услугите и ако е уместно да изтрие всякакви такива материали от своите сървъри. Политика на Чопни е да съдейства изцяло на правоохранителните органи и агенции при разследването на всяко нарушение на тези Условия или на всякакви приложими закони.

13. Съобразяване със Законите за интелектуална собственост и за огласяване: Вие се съгласявате да не създавате връзка към уеб-сайт или към файл или данни на уеб-сайт на която и да е трета страна без разрешението на тази трета страна. Вие се съгласявате да не използвате какъвто и да е автоматичен или ръчен процес за следене и копиране на каквато е да е част от Сайта без предварителното писмено разрешение на Чопни. Вие се съгласявате да не използвате Сайта по никакъв начин, който нарушава или предлага сделка, която, ако бъде извършена, би нарушила търговската марка, авторското право, патентът, търговската тайна, търговския вид, правата за огласяване и за неприкосновеност на личния живот или други права на собственост на Чопни или на някоя трета страна. При влизане в Сайта или използване на Услугите на Чопни, Вие се съгласявате да спазвате закона и да зачитате правата за интелектуална собственост на другите. Вашето използване на Сайта по всяко време се ръководи и е подчинено на приложимите закони по отношение на притежанието на авторско право и използването на интелектуална собственост. Вие се съгласявате да не качвате, сваляте, показвате, представяте, предавате или разпространявате по друг начин каквато и да е информация, съдържание или стоки в нарушение на авторското право, търговските марки или други права на интелектуална собственост или права за собственост на която и да е трета страна. Единствено Вие ще бъдете отговорен за всякакво нарушение на всякакви приложими закони и за всякакво нарушение на правата на трета страна, предизвикани от всякаква информация, съдържание или стоки, които Вие осигурявате, предавате, разпространявате или продавате или която е осигурена, предадена, разпространена или продадена с използването на Вашата Идентификация на ползвател. Продажбата на неразрешени или фалшифицирани артикули или имитации е забранена, както и използването на търговската марка на трета страна във връзка с неоригинални стоки. Задължението за доказване, че някое Ползвателско съдържание не нарушава никой закон или права на трета страна, е единствено Ваше. Ако се установи, че Вие продавате неразрешени стоки, Чопни си запазва правото да разкрие Вашата идентичност, информация за контакти (включително всички други имена, идентификации или адреси на електронна поща, които може да сте използвали преди това) и информация за кредитни карти при поискване от собственика на правата върху интелектуалната собственост и да оказва помощ при всякакво наказателно преследване. Това разкриване може да бъде направено без да сте уведомени.

14. Злоупотреби със Сайта: Чопни може да разследва сигнали за злоупотреби и когато е уместно – да ограничи или забрани Вашето използване на Сайта или да измени Вашия ползвателски профил, в следствие на неговите решения. Вие се съгласявате в конкретни случаи Чопни да има достъп до Вашия профил и записи, за да разследва оплаквания или твърдения за злоупотреба, нарушения на правата на трета страна или други неразрешени използвания на Сайта. Чопни няма намерение да оповестява съществуването или провеждането на такова разследване, освен когато това се изисква от закона, но Чопни си запазва правото да прекрати Вашия профил или Вашия достъп до Сайта незабавно, с или без предупреждение до Вас, ако Чопни смята, че Вие сте нарушили някои от Условията тук, предоставили сте на Чопни невярна или подвеждаща информация или сте попречили на други да използват Сайта. Всички решения са окончателни и се правят по собствена преценка на Чопни. Приемайки тези Условия, Вие се съгласявате да участвате в разследвания и да бъдете обвързани с решенията на Чопни. Ако Чопни, по своя собствена преценка реши, че е извършено нарушение на настоящето Споразумение, или ако Чопни смята, че Вашите действия могат да доведат до юридическа отговорност за Вас, за наши ползватели или за нас, Чопни може да предприеме всякакви действия или да използва всякакви средства за правна защита, които счита за необходими или разумни, включително, но не само отправяне на предупреждение, подаване на оплакване, премахване на всякакво показване, рекламиране или нарушаващ материал от нашия Сайт, преустановяване или прекратяване на Вашия профил, оповестяване на Информация за ползвателя, изпращане на сигнал до съответните власти и/или изключване на всяко лице (или лица), което може да е нарушило някое Условие в настоящето Споразумение. Чопни може да съдейства на всякакво разследване на която и да е правителствена или местна институция, съд или трибунал. Такова съдействие може да бъде с или без известие до Вас. Преди да вземе своето решение, при разследването Чопни ще вземе предвид всеки докладван профил. В случай на каквото и да е преустановяване или прекратяване на Вашия профил поради нарушение на Условията на Чопни, Вие сте длъжни да погасите задълженията си по своя профил (включително, но не само окончателните такси) за вашето използване на Сайта, като всички такива такси ще станат незабавно дължими и изискуеми.

15. Право да управлява Сайта: Чопни си запазва правото, но без да има задължението: (a) да следи Сайта за нарушения на това Споразумение; (б) да предприема законови действия срещу всеки който, по собствена преценка на Чопни, нарушава това Споразумение, включително, без ограничения, да докладва за Вас на правоохранителните служби; (в) по собствена преценка на Чопни и без ограничение, да отказва, ограничава достъп до или наличност на, или да деактивира (доколкото е технологично възможно) всякакво ползвателско показване или друг престъпен материал или всякаква част от него, който може да нарушава тези Условия или някоя от политикитe на Чопни; (г) по собствена преценка на Чопни и без ограничение, без предупреждение и без да носи отговорност да премахва от Сайта или по друг начин да деактивира файлове и съдържание, които са прекалено големи по размер или по някакъв начин затрудняват системите на Чопни; (д) да прекратява профилите на повторни нарушители и (е) във всяко отношение да ръководи Сайта по начин, имащ за цел да опазва правата и собствеността на Чопни и на трети лица и да подпомага правилното функциониране на Сайта.

16. Право да изключва Ползватели: БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА НИКОЯ ДРУГА РАЗПОРЕДБА ОТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, ЧОПНИ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО, ПО СВОЯ СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БЕЗ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЗВА ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА НА ВСЯКО ЛИЦЕ НА ВСЯКАКВО ОСНОВАНИЕ ИЛИ ИЗОБЩО БЕЗ ОСНОВАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВА РАЗПОРЕДБА, ИЗЯВЛЕНИЕИЛИ УГОВОРКА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ НА ВСЯКАКЪВ ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ РАЗПОРЕДБА.

17. Използване на програмни продукти: Чопни може да направи достъпни за Вас някои програмни продукти от Сайта. Ако Вие свалите програмни продукти от Сайта, програмните продукти, заедно с всички файлове и образи, съдържащи се или създадени от програмните продукти и съпътстващите ги данни (събирателно – "Софтуер") се смятат лицензирани на Вас от Чопни само за Ваша лична, нетърговска, домашна употреба. Такова сваляне не прехвърля нито правото на собственост, нито правата на интелектуална собственост върху Софтуера и Чопни запазва цялостна и пълна собственост върху този Софтуер, както и всички права за интелектуална собственост върху него. Вие не трябва да продавате, разпространявате или размножавате Софтуера, нито да правите декомпилация, да прилагате "обратно инженерство" или деасемблиране или да превръщате по друг начин Софтуера в човеко-разбираема форма. Всички търговски марки и лога са притежание на Чопни или неговите лицензатори и Вие по никакъв начин не може да ги копирате или използвате.

18. ОТХВЪРЛЯНЕ НА ГАРАНЦИИ: ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НИ Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК. САЙТЪТ И УСЛУГИТЕ НИ СЕ ПРЕДЛАГАТ "КАКТО СА" И "КАКТО СА НАЛИЧНИ" И БЕЗ УВЕРЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД. ДОКОЛКОТО ЗАКОНЪТ ПОЗВОЛЯВА, ЧОПНИ, НЕГОВИТЕ ЧИНОВНИЦИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ И АГЕНТИ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКА И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРАЗЕНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННО УСТАНОВЕНИ, СВЪРЗАНИ СЪС САЙТА И НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ДАДЕНИ ЦЕЛИ, НЕНАРУШАВАНЕ И НЕНАМЕСА ВЪВ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И УСЛУГИТЕ. Някои юрисдикции не разрешават отхвърлянето на подразбиращи се гаранции, така че гореизложеното отхвърляне може да не се отнася за Вас.

ЧОПНИ НЕ ДАВА УВЕРЕНИЯ И НЕ ПРАВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА И НЕ ПРИЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ (А) ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ НА СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ; (Б) ЛИЧНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ПОВРЕДИ НА ИМУЩЕСТВО ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД В РЕЗУЛТАТ НА ВАШЕТО ВЛИЗАНЕ В И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА; (В) ВСЯКАКЪВ НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ ЗАЩИТЕНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ДО ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ДРУГА ЛИЧНА И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЯХ; (Г) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО КЪМ ИЛИ ОТ САЙТА; (Д) ВСЯКАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ СОФТУЕРНИ ДЕФЕКТИ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА ОТ НЯКОЯ ТРЕТА СТРАНА, И/ИЛИ (Е) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ В НЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ МАТЕРИАЛ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ ПОКАЗАНО, ПРЕДАДЕНО ИЛИ НАПРАВЕНО ДОСТЪПНО ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ САЙТА. ЧОПНИ НЕ ГАРАНТИРА, ОДОБРЯВА ИЛИ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА Е АРТИКУЛ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНА ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНА ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ САЙТА ИЛИ ВСЯКАКЪВ ХИПЕР-СВЪРЗАН УЕБСАЙТ, ИЛИ ПРИСЪСТВАЩА В НЯКАКВА РЕКЛАМА И ЧОПНИ НЯМА ДА УЧАСТВА В ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА НЯКАКВА СДЕЛКА МЕЖДУ ВАС И ТРЕТА СТРАНА, ПРЕДОСТАВЯЩА АРТИКУЛИ ИЛИ УСЛУГИ. КАКТО ПРИ ПОКУПКАТА НА АРТИКУЛ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ КОЕТО И ДА Е СРЕДСТВО ИЛИ СРЕДА, ВИЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА ПРОЯВЯВАТЕ ПРЕДПАЗЛИВОСТ, КЪДЕТО Е УМЕСТНО.ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ПОЛУЧАВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛ И/ИЛИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА СТАВА НА ВАШ РИСК И ЕДИНСТВЕНО ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ОТГОВОРЕН ЗА ВСЯКА ЩЕТА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КАКВАТО И ДА Е СДЕЛКА. НИКАКЪВ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА, КОЯТО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ОТ ЧОПНИ ИЛИ ЧРЕЗ, ИЛИ ОТ САЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ, НЕ СЪЗДАВА ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ ТУК.

19. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА: В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ЧОПНИ ИЛИ НЕГОВИТЕ ЧИНОВНИЦИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ДРУЖЕСТВА, НА КОИТО ЧОПНИ Е ДЪЩЕРНО, НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ И СЪДРУЖНИЦИ НЯМА ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ КЪМ ВАС ИЛИ НЯКОЯ ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ И НАКАЗАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (НЕЗАВИСИМО КАК СА ВЪЗНИКНАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ЩЕТИ ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ С УМИСЪЛ), ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ЩЕТИ ОТ РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С (I) НАШИЯ САЙТ И УСЛУГИ ИЛИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ; (II) ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪОБЩЕНИЯ; (III) СДЕЛКИ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРЕЗ САЙТА ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ИЛИ (IV) НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛСКО ПРЕДАВАНЕ ИЛИ ДАННИ, ДОРИ И АКО ЧОПНИ СА БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ЧОПНИ НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗКАЗВАНИЯ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА, ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ, ВРЕМЕННО ИЛИ ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТОВА Е БИЛО ОПРАВДАНО ИЛИ НЕ, ОТ НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕНО, НЕИЗБЕЖНО ИЛИ ИЗБЕЖНО. НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО ПРОТИВНО, СЪДЪРЖАЩО СЕ ТУК, ОТГОВОРНОСТТА НА ЧОПНИ КЪМ ВАС ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА И НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА НА ДЕЙСТВИЕТО, ЩЕ БЪДЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СУМАТА (АКО ИМА ТАКАВА), ПЛАТЕНА ОТ ВАС НА ЧОПНИ ЗА УСЛУГИТЕ НА ЧОПНИ ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. Някои юрисдикции не разрешават ограничение на отговорността или изключване на гаранциите или отговорностите за преки или косвени вреди, така че някои неща от гореизложеното може да не се отнася за Вас.

20. Присъединени сайтове: Чопни не контролира и няма задължения към уеб-сайтовете или материалите на която и да е трета страна. Чопни може да работи с множество партньори, чийто сайтове в Интернет могат да имат връзки със Сайта. Тъй като нито Чопни, нито Сайтът има контрол над съдържанието и работата на тези партньорски и присъединени сайтове, Чопни не гарантира точността, валутата, съдържанието или качеството на информацията, предоставяно от такива сайтове и Чопни не поема никаква отговорност за непредвидено, осъдително, неточно, подвеждащо или незаконно съдържание, което може да се намира на тези сайтове. Също така, в хода на Вашето използване на Сайта, от време на време може да имате достъп до съдържание (включително, но не само уеб-сайтове), притежавано от трети страни. Вие приемате и сте съгласни Чопни да не дава каквито и да е гаранции и да не поема отговорност за точността, валутата, съдържанието или качеството на съдържанието на третата страна.

21. Забранено използване: Чопни налага известни ограничения на Вашето разрешено използване на Сайта. На Вас ви се забранява да нарушавате или да се опитвате да нарушите някоя от защитните системи на Сайта, включително но не само: (I) да осъществявате достъп до съдържание или данни, които не са предназначени за Вас, или достъп до сървър или профил, за който нямате разрешение; (II) да се опитвате да проучвате, сканирате или изпробвате уязвимостта на Сайта или всяка свързана с него система или мрежа, или да преодолявате защитата или мерките за разпознаване без съответно упълномощаване; (III) да пречите или да се опитвате да пречите на услугите за някой ползвател, домакин или мрежа, включително, без ограничения, чрез пускане на вирус в Сайта, претоварване, "наводняване", засипване с потоци от реклами, "бомбардиране със съобщения" или "блокиране"; (IV) да използвате Сайта за изпращане на непоискани съобщения, включително, без ограничение на промоции или реклами за стоки или услуги; (V) да подправяте някакъв пакетен хедер на Интернетен протокол (TCP/IP) или някаква част от информацията в хедера на някакво електронно съобщение или на някаква поща чрез използване на Услугата, или (VI) да опитвате модификация, прилагане на "обратно инженерство", декомпилиране или деасемблиране, да превръщате или да се опитвате да превърнете по друг начин в човеко-разбираема форма някой от програмните кодове, използвани от Чопни при обезпечаването на Сайта. Всяко нарушаване на системната или мрежова сигурност може да доведе до гражданска и/или наказателна отговорност.

22. Непредвидени обстоятелства: Чопни няма да бъде отговорен за невъзможността да изпълнява задълженията си по тези Условия поради възникването на обстоятелства извън неговия разумен контрол, включително но не само: трудови вълнения, спиране на Интернет или прекъсване на услугата, комуникационно прекъсване, срив в работата на доставчик на услуги за Чопни, пожар, тероризъм, природни бедствия или война.

23. Освобождаване от отговорност: Вие се съгласявате да предпазвате и да не търсите отговорност от Чопни и (когато е приложимо от) неговите чиновници, директори, служители, агенти, дружества, на които Чопни е дъщерно, негови дъщерни дружества, партньори и съдружници, за всякакви загуби, задължения, искове и претенции, включително разумни адвокатски възнаграждения, отправени от която и да е трета страна, дължащи се на или произлизащи от Вашето използване на Сайта и/или всякаква дейност, проведена от Вашия профил в нарушение на това Споразумение и/или породена от неспазване на това Споразумение и/или неспазване на Вашите изявления и гаранции, посочени тук и/или от каквото и да е съдържание, показано на Сайта, каквато и да е сделка с други ползватели на Сайта, неспособност да доставите стоки или извършите плащания на други ползватели на Сайта или някакво нарушение на правата върху интелектуална собственост или други права на трета страна, което става причина за задължение на Чопни към друго лице.

24. Спорове между Ползватели: Отговорността за Вашето поведение е единствено Ваша. Чопни си запазва правото, но не е длъжен, да следи споровете между Вас и други ползватели на Сайта.

25. Арбитраж на спорове: Страните взаимно се съгласяват да отнасят всички спорове, свързани с настоящето Споразумение, Услугата или Сайта за обвързващ арбитраж от Арбитражния съд за търговски спорове – Бургас, България (www.arbitar.eu) съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Страните се съгласяват, че всякакви искове или поводи за предприемане на действие, произтичащи от или свързани с използването на Услугата или Сайта или това Споразумение трябва да бъдат подадени до една (1) година след възникването на такъв иск или повод за предприемане на действие или да бъдат забравени завинаги. Освен това Вие и Чопни се съгласявате, че всяка страна може да отправи иск към другата само на индивидуална основа, а не като ищец или член на група или представител или в следствие на действие или съдебно преследване на Главния прокурор. Арбитражът ще бъде на български език. Освен когато се изисква от закона, никоя страна, нито арбитърът, не може да разкрива съществуването, съдържанието или резултатите от никое арбитражно дело без предварителното писмено съгласие на двете страни. Изпълнението на арбитражното решение може да бъде отнесено до всеки съд, имащ юрисдикция. Ако се окаже, че това споразумение за арбитраж не е приложимо към определен иск или спор, страните приемат персоналната юрисдикция и мястото на съдилищата, разположени в Бургас, България и за целите на разрешаването на всички такива искове или спорове, като тези Условия ще бъдат тълкувани според българските закони.

26. Авторско право: Цялото съдържание на Сайта е: Copyright ©2017 "Чопни" ООД, ул."Александровска" № 42, Бургас 8000, България. Всички права запазени.

27. Без лиценз: Нищо, намиращо се на Сайта, не трябва да се разбира като даване на лиценз на Вас за използване на някоя от търговските марки, сервизните марки или лога, притежавани от Чопни или от  трета страна.

28. Известие: Всички известия до Чопни, дадени по силата на това Споразумение, трябва да бъдат изпращани по пощата с обратна разписка или чрез куриер на адрес: "Чопни" ООД, ул. "Александровска" № 42, Бургас 8000, България, "На вниманието на: Юридически отдел". Всички известия от Чопни, отправени до Вас, ще се изпращат на Вашия пощенския адрес или адреса на електронната поща, който имаме записан в нашите регистри. Известието ще се смята за дадено двадесет и четири (24) часа след изпращането по електронната поща, освен ако Чопни е уведомен, че електронният адрес е невалиден или, в случай на известие изпратено по пощата или чрез куриер, три (3) работни дни след датата на изпращането. Чопни може също да даде известие за промени в тези Условия или по други въпроси, отнасящи се до Чопни, като публикува на Сайта известие до Ползвателите.

29. Общи положения: Настоящето Споразумение ще се ръководи от и тълкува според законите на Република България. Заглавията са само за ориентация и по никакъв начин не определят, ограничават, тълкуват или описват рамките или обхвата на всеки раздел. В случай, че някоя част от това Споразумение бъде обявена за невалидна или недействителна, тази част от Споразумението ще се смята за отделима и няма да засяга валидността или приложимостта на което и да е от останалите разпоредби. Ако Чопни не предприеме нищо по отношение на нарушение от страна на Вас или други лица, това не означава отказване от правото на действие при следващи или подобни нарушения. Вие с Чопни сте независими предприемачи. Това Споразумение нито предвижда, нито създава някаква агенция, партньорство, съвместно начинание, взаимоотношения работодател-служител или предоставящ франчайз-получаващфранчайз. Раздели 4 (Цени и такси), 10 (Ограничен лиценз), 18 (Отхвърляне на гаранции), 19 (Ограничение на отговорността), 23 (Освобождаване от отговорност), 25 (Арбитраж на спорове), 28 (Известие) и 29 (Общи положения) ще останат в сила и след изтичането или прекратяването на това Споразумение.

30. ПОТВЪРЖДЕНИЕ: КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА НА ЧОПНИ ИЛИ ВЛИЗАТЕ В САЙТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И СТЕ СЪГЛАСНИ ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЯХ.

Допълнителни Условия: Следните политики са включени по-горе чрез упоменаване:

  • Нашите действащи Търговски планове се намират на https://www.chopni.com/bg/ceni. Ние си запазваме правото периодично да изменяме нашите действащи Търговски планове и нашите изменения влизат в сила след като оповестим промените, като ги публикуваме на Сайта.
  • Нашата Политика за поверителност се намира на https://www.chopni.com/bg/politika-za-poveritelnoct. Политиката за поверителност на Чопни е изрично приложима към настоящото Споразумение чрез препращане към нея. Ние може да изменяме нашата Политика за поверителност и нашите изменения влизат в сила след като оповестим промените, като ги публикуваме на Сайта.
  • Нашата Политика на общността и артикулите забранени за регистрация се намира на https://www.chopni.com/bg/pravila-za-polzvane. Политиката относно артикули забранени за регистрация на Чопни е изрично приложима към настоящото Споразумение чрез препращане към нея. Ние запазваме правото си да изменяме нашата Политика относно артикули забранени за регистрация и нашите изменения влизат в сила след като оповестим промените, като ги публикуваме на Сайта.