Сертификат за Администратор на Лични Данни


Последна актуализация: 4 Януари 2019


В Чопни ООД стриктно следваме предварително зададени правила и инструкции за работа с Вашите лични данни.

Всички лични данни се съхраняват на защитен сървър и криптирана 128 bit, TLS 1.2 връзка до интернет и ограничен достъп от служители на Чопни ООД.